oznacza, że funkcja może współdziałać z systemem Bluetooth® pojazdu oraz wybranym telefonem komórkowym. Patrz uwagi dotyczące funkcji Connected Services.
oznacza, że funkcja nie współdziała z systemem Bluetooth® pojazdu oraz wybranym telefonem komórkowym.
oznacza, że funkcja nie została przetestowana w kwestii współdziałania z systemem Bluetooth® pojazdu oraz wybranym telefonem komórkowym.

Modele pojazdów

Nie wszystkie modele pojazdów marek Lexus wyświetlające się w menu rozwijanym mogą być dostępne w kraju użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z krajowym przedstawicielem handlowym marek Lexus.


Modele telefonów

W menu rozwijanym może się nie wyświetlać model telefonu komórkowego użytkownika. Nie oznacza to, że ten model telefonu komórkowego jest niekompatybilny z wybranym systemem Bluetooth® pojazdu. Oznacza to jedynie, że kompatybilność modelu telefonu komórkowego użytkownika z wybranym systemem Bluetooth® nie została jeszcze sprawdzona.


Firmware
Co to jest?

Oprogramowanie telefonu komórkowego

Gdzie można je znaleźć?

Aby sprawdzić oprogramowanie firmware, należy się zapoznać z dołączoną do niego dokumentacją bądź skontaktować się ze sprzedawcą telefonu.

Jaki ma ono wpływ na użytkownika?

W oprogramowaniu firmware określono, czy dany telefon komórkowy może współdziałać z systemem Bluetooth® pojazdu. Lista sprawdzonego oprogramowania firmware telefonu komórkowego wyświetla się po naciśnięciu przycisku Szukaj.


Connected Services

oznacza, że funkcja Connected Services może współdziałać z systemem Bluetooth® pojazdu oraz wybranym telefonem komórkowym przy spełnieniu następujących warunków:

 • telefon komórkowy obsługuje profil głośnomówiący (Hands Free Profile, HFP);
 • – zasięg sieci telefonu komórkowego jest wystarczający;
 • – telefon komórkowy ma kartę SIM związaną z umową, która pozwala na dostęp do Internetu (funkcja modemu);
 • – jeśli telefon komórkowy dysponuje funkcją Hotspot (np. iPhone), musi ona być aktywna;
 • – funkcja Connected Services może nie zadziałać, jeśli zostanie ona użyta niezwłocznie po podłączeniu i sparowaniu telefonu. Wskazówka: przestaw wyłącznik zapłonu w położenie OFF, a następnie ON albo wykonaj najpierw jakąś czynność z użyciem telefonu połączonego za pomocą systemu Bluetooth® (np. rozmowa telefoniczna).

Firma Lexus nie gwarantuje 100-procentowego działania funkcji Connected Services systemu Bluetooth® ani zgodności telefonu komórkowego użytkownika z systemem Bluetooth® pojazdu.

Sposób korzystania z narzędzia
 • W pierwszym menu rozwijanym wybierz model marki Lexus. Wyświetlone zostaną dostępne systemy Bluetooth®. Przesuń pasek przewijania, aby przejrzeć całość listy.
 • Kliknij obrazek, aby zaznaczyć używany system. Kliknij ikonę lupy, aby powiększyć obrazek. Przesunięcie kursora poza obrazek powoduje przywrócenie poprzedniego rozmiaru obrazka. Następnie, z poniższych menu rozwijanych, wybierz markę i model używanego telefonu.
 • Następnie kliknij przycisk „Szukaj”, aby wyświetlić listę funkcji dostępnych dla wybranego modelu telefonu. Wynik wyszukiwania zostanie wyświetlony na dole strony, pod przyciskiem „Szukaj”. Kliknięcie przycisku „Eksportuj” umożliwia utworzenie pliku PDF zawierającego niniejszą listę.
 • W przypadku kliknięcia przycisku „Wyczyść” lub zaznaczenia innych opcji z menu rozwijanych, należy ponownie kliknąć przycisk „Szukaj”, aby wyświetlić zaktualizowaną listę funkcji.
 • Następnie z odpowiednich list rozwijanych wybierz telefon, model telefonu i oprogramowanie.
 • Kliknij przycisk „Szukaj”, aby wyświetlić tabelę zawierającą informacje o obsługiwanych funkcjach wybranego telefonu (lub wybranych telefonów).