značí, že tato funkce je kompatibilní se systémem bluetooth® ve vozidle a vybraným mobilním telefonem. Viz poznámka pro Connected Services.
značí, že tato funkce není kompatibilní se systémem bluetooth® ve vozidle a vybraným mobilním telefonem.
značí, že tato funkce nebyla testována se systémem bluetooth® ve vozidle a vybraným mobilním telefonem.

Modely vozidel

Je možné, že ve vaší zemi nebyly uvedeny na trh všechny modely Lexus uvedené v rozevírací nabídce. Více informací získáte od jakéhokoliv prodejce Lexus ve vaší zemi.


Modely telefonů

V rozevírací nabídce nemusí být uveden váš model mobilního telefonu. To neznamená, že váš mobilní telefon není kompatibilní se zvoleným systémem bluetooth® ve vozidle. Znamená to pouze, že kompatibilita vašeho modelu mobilního telefonu nebyla se zvoleným systémem bluetooth® ve vozidle testována.


Firmware
Co je to?

Softwarový program mobilních telefonu.

Kde ho najdu?

Informace o firmwaru vašeho telefonu získáte z příručky k mobilnímu telefonu nebo od prodejce mobilního telefonu.

Jak se vás to týká?

Firmware určuje, zda mobilní telefon je či není kompatibilní se systémem bluetooth® ve vozidle. Mobilní telefon byl testován s firmwarem uvedeným v seznamu modelů mobilních telefonů, který se zobrazí po stisknutí tlačítka Vyhledat.


Connected Services

značí, že Connected Services jsou kompatibilní se systémem bluetooth® ve vozidle a vybraným mobilním telefonem, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Mobilní telefon podporuje HFP (profil handsfree)
 • Mobilní telefon má dostatečné pokrytí síťovým signálem.
 • Mobilní telefon má kartu SIM se smlouvou, která umožňuje přístup k internetu (tethering).
 • Má-li telefon funkci Hotspot (například iPhone), musí být povolena.
 • Po spárování a připojení telefonu může dojít v případě okamžitého použití Connected Services k selhání této funkce. Tip: Zkuste vypnout a zapnout zapalování nebo nejprve použijte systém pro jinou činnost funkce Bluetooth (například telefonní hovor).

Lexus nezaručuje stoprocentní funkčnost Connected Services Bluetooth® ani kompatibilitu vašeho mobilního telefonu se systémem Bluetooth® ve vozidle.

Jak používat tento nástroj
 • Z první rozevírací nabídky vyberte svůj model Lexus. Zobrazí se dostupné systémy Bluetooth®. Posunováním vodorovného posuvníku zobrazíte úplný seznam.
 • Kliknutím na obrázek vyberte svůj systém. Kliknutím na lupu zvětšete obrázek. Když přesunete kurzor mimo obrázek, zmenší se zpět na původní velikost. Potom vyberte model telefonu a telefon z příslušných rozevíracích nabídek.
 • Nakonec klikněte na „Vyhledat“, abyste získali přehled dostupných funkcí pro vybraný model telefonu. Výsledek se zobrazí ve spodní části stránky pod tlačítkem „Vyhledat“. Pokud kliknete na „Export“, vytvoří se stránka PDF se stejným přehledem.
 • Pokud kliknete na „Reset“ nebo vyberete jiné položky z rozevíracích nabídek, znovu klikněte na „Vyhledat“, aby se aktualizoval přehled.
 • Poté z příslušných rozevíracích nabídek vyberte telefon, model a firmware.
 • Nakonec kliknutím na tlačítko „Vyhledat“ zobrazte tabulku s přehledem podporovaných funkcí pro vybraný telefon nebo telefony.